GPS-mottakere beregner dato fra en satt intern startdato, og jobber i et intervall på 1024 uker. Når man når 1024 uker, resettes telleren. Dette kalles GPS Week Rollover og gjelder alle typer GPS fabrikanter.

For å håndtere GPS Week Rolloveren, kreves det noen ganger at programvaren på utstyr må oppdateres.

JRC-utstyr dette gjelder for, er listet i et dokument som du kan laste ned her.

Oppdateringen må gjøres før 15. mai 2022.