Med bakgrunn i de spesielle omstendighetene knyttet manglende oppdrag grunnet Covid-19, vil Sjøfartsdirektoratet kunne innvilge fritak fra årsgebyret for skip registrert i NOR i henhold til Sjøfartsdirektoratets gebyrforskrift paragraf 8.

Les hele rundskrivet her: Retningslinjer for norske passasjerskip i opplag - årsgebyr for passasjerskip i opplag som følge av Covid-19

Dette vil gjelde selv om skipets sertifikater er gyldige og ikke levert inn til Sjøfartsdirektoratet.

Denne muligheten gjelder bare for passasjerskip som driver sesongbasert virksomhet, ikke har passasjerlugarer, legges i opplag grunnet Covid-19, og i tillegg faller utenfor andre kompensasjonsordninger i forbindelse med Covid-19.

Andre typer fartøy og andre passasjerskip enn nevnt ovenfor, vil ikke være omfattet av ordningen som omtales i rundskrivet som du finner her.

For å få innvilget årsgebyrfritak for skip i opplag må det sendes inn en skriftlig søknad til Sjøfartdirektoratet som bekrefter følgende:

  • Dato for når skipet gikk i opplag
  • Opplagssted
  • At RO og RSO er informert om opplagsperioden
  • At opplagsprosedyrer er etablert, samt at RO/RSO sine prosedyrer relatert til opplag følges
  • At lokale krav til opplag følges
  • Egenerklæring på at fartøyet driver sesongbasert virksomhet, ikke har passasjerlugarer, legges i opplag grunnet Covid-19, og i tillegg faller utenfor andre kompensasjonsordninger i forbindelse med Covid-19