– Dette er 16 personer for mye. Dessverre ser vi så langt en økning i omkomne sammenlignet med fjorårstallene, men dette kan utjevne seg i løpet av året, sier kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet

Hvem omkommer

I likhet med tidligere år er det stort sett nordmenn som omkommer. 14 av de totalt 16 omkomne i årets første halvår var nordmenn, mens de to siste var tyskere. Bare én av de 16 omkomne var en kvinne. 

Heldigvis er det forholdsvis sjeldent at barn omkommer i forbindelse med bruk av fritidsbåt. Fra 2013 og frem til i dag har vi ikke registrert omkomne under 20 år. Den gjennomsnittlige alderen til de som omkom første halvår 2017 var 58,8 år, og 80 prosent av de omkomne var 50 år eller eldre. 

– Tallene viser tydelig at de eldste båtførerne i større grad må ta ansvar for egen sikkerhet. At de over 50 bruker fritidsbåt hyppigere kan være en medvirkende årsak, men det er ingen tvil om at aldersgruppen er overrepresentert, sier Aarhus.

At de over 50 bruker fritidsbåt hyppigere kan være en medvirkende årsak, men det er ingen tvil om at aldersgruppen er overrepresentert, sier Dag Inge Aarhus.
Foto: Torbein Kvil Gamst

Hvor og hvordan skjer ulykkene

Åpne motorbåter er fartøytypen som er involvert i flest dødsfall, både det siste halve året, og de siste ti årene sett under ett. Første halvår 2017 skjedde ni av de i alt 16 dødsulykkene om bord i åpne motorbåter.  Fire av de forulykkede omkom i Møre og Romsdal, to i Oslo, to i Nord-Trøndelag i tillegg til én i hver av fylkene Vestfold, Sogn og Fjordane, Rogaland, Oppland, Nordland, Hordaland, Finnmark og Akershus.

Bruk av flytevest

Sjøfartsdirektoratet venter fortsatt på avklaring fra flere politidistrikt på om flytevest er blitt benyttet i 8 av sakene fra 2017. I syv av årets dødsulykker er det dokumentert at flytevest ikke ble benyttet, mens det ble bekreftet bruk av flytevest i én av ulykkene.

– Flytevest er et av de enkleste sikkerhetstiltakene en kan gjøre når en skal ut i fritidsbåt. Nå er det også påbudt for båter under 8 meter i fart, så det burde også vise igjen på statistikken. Men dessverre dropper fortsatt for mange vesten. Nå blir det spennende å se det endelige resultatet, men jeg blir dessverre ikke overrasket om tilbakemeldingene fra politiet viser at flere enn 7 av de omkomne ikke brukte vest, sier Aarhus

*Tallene for bruk av vest er oppdatert pr.13.07.17 og vi venter på flere tilbakemeldinger fra politidistriktene knyttet til vestbruk