Det er nå åpnet for innreise for alle utlendinger som har rett til innreise etter utlendingsloven.

Det er imidlertid et krav om at alle innreisende som hovedregel skal registrere seg i innreiseregistreringssystemet.

For mer informasjon se Koronasituasjonen - regjeringen.no eller Koronavirus - helsenorge.no