De ble funnet i lasterommet liggende på et hav av råtten brisling. En tredje fisker ble sendt til sykehus for behandling.

Denne uken melder danske medier om en nesten identisk hendelse.

En ung mann har fått behandling på sykehuset og vurderes nå stabil etter å ha prøvd å redde to fiskere i Fredrikshavn. De to fiskerne, onkel og nevø, mistet bevisstheten da de arbeidet med lossing av brisling i fiskekutterens tank. Den skadde mistet selv bevisstheten da han sprang ned i tanken for å hjelpe.

De to fiskerne var alt omkommet da redningsmannskapet kom til fartøyet. Mannen som prøvde å hjelpe ble sendt til sykehuset, og tilstanden beskrives som stabil.

Årsaken til ulykken er trolig giftig damp som har oppstått som følge av forråtnelse av brisling.

Når fisken råtner, dannes det potensielt dødelige gasser som hydrogensulfid og karbondioksid (kullsyre). Karbondioksid er en luktløs gass, Hydrogensulfid er svært giftig og i utgangspunktet illeluktende. Derimot vil gassen være luktløs ved svært høye konsentrasjoner. Begge gassene kan gi umiddelbar tap av bevissthet pga. oksygenmangel og åndedrettssvikt.

Sommeren har vært varm og setter enda større krav til korrekt kjøling og håndtering av biologisk last. Enkelte fiskebåter er utstyrt med kjølerom for at lasten skal holde seg kald. Uten kjøling vil sommervarmen bidra til at fisk råtner fortere og giftig gass dannes.

Sjøfartsdirektoratet ønsker i denne sammenhengen å gjøre oppmerksom på faren ved nedbryting av biologisk materiale om bord. De tragiske hendelsene er hentet fra våre naboland, men læring av hendelsene er svært aktuelle for fiskenasjonen Norge.

Vi vil oppfordre til gjennomgang av de ulike farene om bord, kartlegge risikoer og lage gode arbeidsbeskrivelser. Økt kunnskap om forebyggende tiltak, samt førstehjelp og andre skadebegrensende tiltak, kan bidra til å unngå slike hendelser i fremtiden.

 

Her finner du hjelp til risikovurdering:

http://www.sjofartsdir.no/Yrkesfisker/Risikovurdering/

Eksempler på mer informasjon om de aktuelle gassene finnes på gjeldende datablad samt lenkene nedenfor.

Hydrogensulfid: http://snl.no/hydrogensulfid

Karbondioksid : http://snl.no/karbondioksid 

Referanser:

 

http://www.dagbladet.no/nyheter/2005/06/29/435992.html

http://ekstrabladet.dk/112/article4952014.ece

http://www.nordjyske.dk/nyheder/frederikshavn/to-maend-omkommet-paa-strandby-havn/d4a67498-b491-45ff-a5a0-e09ea0403f2c/6/1519