Hendelsen medførte store skader på to lugarer og mye sjøvann inn i innredningen. Skroget ble også påført skade på babord side. Det var heldigvis ingen personer som oppholdt seg på lugarene da dette skjedde.

Mannskapet fikk blendet av ventilen som var påført skade med en aluminiumsplate, og de fjernet vann og ryddet i innredning. Fartøyet kunne fortsette seilas til land for egen maskin.

Hva ser vi?

Er det meldt høye bølger og dårlig vær kan en brottsjø eller kraftig bølge, som ikke følger mønsteret til de andre bølgene, oppstå – også midt ute på havet. Den ene bølgen som slår kraftigere enn alle de andre kommer plutselig og uventet, og er det mørkt er den ikke lett å se før den treffer.

Statens havarikommisjon SHK undersøker for tiden en liknende ulykke med passasjerfartøyet Viking Polaris, der flere vinduer til passasjerlugarene ble slått inn. I den hendelsen omkom en passasjer, mens fire andre ble skadet.

Anbefalinger

Ikke alle vinduer har blindlokk eller andre innretninger for å beskytte, men der dette finnes vil vi uansett fartøystype anbefale at lysventiler og blindlokk lukkes og sikres før seilas i dårlig vær. Det er ulike krav og unntak i regelverket, men husk også at dette er minimumskrav.

Vi anmoder om at det alltid gjennomføres risikovurderinger og nødvendige tiltak om bord, også med tanke på området man skal seile i og hvor mye fartøyet er lastet.

En brottsjø kan komme plutselig, være kraftig og gjøre stor skade.

 

* Blindlokk er en flens, skrulokk, ventil, spjeld eller liknende til å stenge åpninger. Spesielt brukt i rørsystem. Blindlokk brukes også til å skalke luker på skip.

Kilde: Store Norske Leksikon.