Sjøfartsdirektoratet opphever med dette fristen for å søke om Ferdighetssertifikat IGF for sjøfolk, som på bakgrunn av fartstid opptjent i perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2017 og som dokumenterer opplæring som dekker kompetansene i vedlegg IX tabell A-V/3-1 eller A-V/3-2, jf. § 69 femte ledd og § 69a femte ledd i Forskrift av 22.12.2011 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk, som var satt til 1. januar 2018.

Ved søknad om Ferdighetssertifikat IGF må kurs gjennomført etter 1. januar 2018 være fra kurstilbyder som har godkjenning fra Sjøfartsdirektoratet for å holde slike kurs i henhold til vedlegg IX tabell A-V/3-1 og A-V/3-2 i Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk.

Det vil fra 1. juli 2018 være krav til at fartstid for å få utstedt Ferdighetssertifikat IGF videregående skal være opptjent med gyldig Ferdighetssertifikat IGF grunnleggende. Jf § 69a andre ledd og STCW Resolution MSC.396 (95)

For sjøfolk som tilfredsstiller kravene i § 69a fjerde og femte ledd, vil det være mulig å søke direkte på Ferdighetssertifikat IGF videregående. Dette vil ikke være gjeldene for sjøfolk i stilling som kadett eller lærling. Lærlinger og kadetter kan, forutsatt at de er innehaver av Ferdighetssertifikat IGF grunnleggende, opptjene fartstid for Ferdighetssertifikat IGF videregående, i stilling som lærling eller kadett, etter § 69a andre ledd.