Høringsfristen er satt til 5. juni 2024, og eventuelle innspill sendes til post@sdir.no.

Vedlegg: