Fra 1. januar 2021 endres kravene for alle skip som frakter kjemikalier i bulk. Endringene skal heve sikkerheten for mannskapet og skipet ved frakt av enkelte laster.

Vi ønsker å gi råd om de vanligste spørsmålene som;

  • Hva innebærer dette for et eksisterende fartøy?
  • Må alle forsyningsskip følge den nye kjemikaliekoden for OSV?
  • Kan vi transportere større mengder enn 800m3?
  • Hva kreves for kunne frakte giftige stoffer/returlaster/brine/metanol?

Meld deg på webinaret

Frist for påmelding mandag 29. juni kl. 12.