Konferansen arrangeres annet hvert år og dette er den tredje i rekken. 

Dette er en møteplass for yrkesfiskere, offentlige aktører, kompetansemiljøer, interesseorganisasjoner og næringen for øvrig.