Meld deg på her!Under møtet vil NOx-fondet presentere sitt arbeid, utviklingen i NOx-utslippene fra innenriksskipsfart, gjennomførte tiltak og fremtidige mål i NOx-avtalen. Det blir også gjennomgang av hvilke muligheter og utfordringer dette innebærer.

NOx-avtalen har spilt en nøkkelrolle i arbeidet med å redusere nitrogenoksidutslippene fra innenriksskipsfart i Norge.

Tid: 10.00 - 11.00, mandag 2. oktober
Sted: Smedasundet 50 A, Haugesund