Målet med arbeidet har vært å få på plass et regelverk som gjenspeiler utviklingen offshorenæring har gjennomgått de siste årene. Regelverket skal også ta høyde for fremtidens behov.

Det har derfor vært viktig for Sjøfartsdirektoratet å involvere den norske næringen i arbeidet. Dette har til dels blitt gjort gjennom en nasjonal korrespondansegruppe og dels gjennom et samarbeid med Norges Rederiforbund og landene rundt Nordsjøen, forteller Sjøfartsdirektoratets Karolina Lundgren, som har jobbet tett med prosjektet.

- De nye kravene åpner blant annet for at et støttefartøy kan transportere stoffer som defineres som giftige. Her bygger både de operasjonelle og tekniske kravene i koden på våre innspill. Vi har også medvirket i en mindre gruppe med lendene kring Nordsjøen som bland annet resulterte i et helt nytt kapittel om transport av returlaster, sier Lundgren.

IMO ber medlemslandene å gjennomføre koden fra 1. juli 2018, og prosessen med gjennomføringen av koden i norsk regelverk har derfor begynt.