Sjøfartsdirektoratet er en del av et regionalt samarbeid kalt «Sildikon Valley» hvor vi tråler vi etter friske hoder til sommerens nyskapingsprosjekt. Du får lage din egen prosjektbeskrivelse enten innenfor fjerntilsyn, automatisering av arbeidsprosesser eller en helt egen idé.

– Personene vi leter etter ser muligheter og setter seg raskt inn i nye ting. De jobber godt med andre, verdsetter samarbeid og fremhever andres innsats like mye som sin egen, sier seniorrådgiver Seline Evensen i Sjøfartsdirektoratet.

Les mer / søk på stillingen her.

Av kvalifikasjoner må du ha påbegynt høyere utdanning og være ferdig med tredje året. Nøkkelord er gjerne droner, teknologi, tjenestedesign, behovskartlegging, RPA / AI, miljø, autonome fartøy, VR, big data, cyber security mm.

– Din søknad vil være med på å bestemme hvilket prosjekt vi velger, og det er verdt å merke seg at en kan søke som et team. Det er da viktig å få fram begge parters egenskaper og hvordan dere skal samarbeide i prosjektet, sier Evensen.

I søknaden må du beskrive dine personlige egenskaper, kvalifikasjoner, tidligere prosjekt/oppgaver og hvorfor du ønsker å arbeide i nettopp Sjøfartsdirektoratet.