Årets kampanje startet 1. september og pågår til og med 30. november. Dersom fartøyet får en havnestatskontroll i denne perioden, skal en egen sjekkliste med elleve spørsmål gjennomgås av inspektøren. Kampanjen gjennomføres i samarbeid med Tokyo MoU. Sjekklisten har vært tilgjengelig fra august, slik at næringen skulle ha mulighet til å forberede seg.

Målet er at Tokyo og Paris MoU skal gjennomføre omkring 10 000 inspeksjoner i løpet av kampanjeperioden.

Sjekklisten for kampanjen finner du  her

I forbindelse med at det fra 1. januar 2020 kommer enda strengere krav for svovelutslipp, vil Paris MoU starte en informasjonskampanje. Kampanjen innledes 1. januar 2019, og skal gi et klart signal til næringen om at havnestatskontrollene vil håndheve de nye grensene for utslipp av svovel fra første dag.

 

Navigasjonsfokus i fjor

Havnestatskontrollører innenfor Paris MouU-området, gjennomførte i perioden 1. september til 30. november 2017 en konsentrert inspeksjonskampanje med fokus på sikker navigering, inkludert ECDIS (Electronic Chart Display and Information System). Kampanjen ble gjennomført i samarbeid med Tokyo MoU.

– På skipene som ble inspisert var kravene til sikkert navigasjon generelt sett oppfylt. Likevel er vi bekymret over mangel på reiseplanlegging, heter det i en pressemelding fra Paris MoU.

Til sammen ble 4 027 skip inspisert, med gjennomgang av kampanjens sjekkliste. Av disse ble 47 skip holdt tilbake på grunn av mangler knyttet til kampanjen. 25 av de tilbakeholdte skipene var vanlige lasteskip.