- En utfasing vil gi flere gevinster, både i forhold til sikkerhet men også i forhold til miljø. Samtidig er det flere hensyn som må tas. Derfor er det viktig at vi gjennomfører en god prosess når vi nå sier at vi ønsker at de eldste fergene byttes ut med nye fartøy, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

På Fergekonferansen i Stavanger denne uken la sjøfartsdirektøren frem tall som viser at det er 131 ferger som er bygget før 1992. Dette årstallet er et viktig skille i forhold til hvilke krav som har vært stilt ved bygging.

- Ferger bygget før 1992 har i hovedsak ikke vanntett inndeling for skadestabilitet, noe som kan ha betydning i enkelte situasjoner. Derfor ønsker vi å se på en mulig utfasing av disse fergene, sier avdelingsdirektør i Sjøfartsdirektoratet Lars Alvestad.

Ser på samfunnsmessige konsekvenser

I dag har en ikke mulighet i regelverket til å nekte disse eldste fergene sertifisering. Derfor har direktoratet startet en prosess med å se på de samfunnsmessige konsekvensene ved en utfasing/ombygging kontra det å la de eldste fergene fortsatt få seile som i dag. I denne analysen vil det også være naturlig å se på de miljømessige fordelene ved en overgang til mer moderne fartøy.

Når analysen er gjort vil direktoratet ta stilling til om det skal jobbes mer aktivt mot utfasing eller om andre tiltak, som eksempelvis ombygging, kan ha samme sikkerhetsmessige verdi.

-Vårt fokus er sikkerhet, uavhengig av når et fartøy er bygget. Samtidig må vi se på de samfunnsmessige konsekvensene dersom vi skulle ende opp med en storstilt utfasing. Her er og dialog med både rederiene og oppdragsgiverne viktig, avslutter Akselsen.

Nå vil Sjøfartsdirektoratet, i samarbeid med Vegdirektoratet, kalle inn relevante aktører til videre oppfølging med tanke på fremtidig utfasing/ombygging.