PMOU skal I perioden 1.september til 30.november gjennomføre en konsentrert inspeksjonskampanje som går på MLC 2006.

Kampanjen har en egen sjekkliste og vil inngå som en del av havnestatskontrollen på de skip som blir kontrollert. 

Hensikten er å få verifisert at skipene har gjennomført og tilfredsstiller kravene til minimumsstandard for arbeids- og levevilkår ombord.

Les pressemeldingen om kampanjen fra ParisMOU

Last ned sjekklisten som brukes under kampanjen