Tiltakene foreslås for Geirangerfjorden, Nærøyfjorden og Aurlandsfjorden. Disse tre fjordene står på UNESCOs liste over verdensarvområder, og skal beskyttes særskilt i henhold til krav i den internasjonale verdensarvkonvensjonen. Bakgrunnen for rapporten er den stadig økende cruisetrafikken i områdene, med økte utslipp av forurensning spesielt til luft.

- Jeg bestilte denne rapporten i fjor fordi Norge har et internasjonalt ansvar for å forvalte våre verdensarvområder. Vi vil at de norske verdensarvområdene skal utvikles som fyrtårn for den beste praksisen for kultur- og naturforvaltning. Klima- og miljøvennlig skipsfart er også et viktig satsingsområde. Å få ned forurensningen fra cruisetrafikken i verdensarvfjordene er viktig for begge disse målsettingene. Jeg vil takke Sjøfartsdirektoratet for et grundig og solid arbeid, som er gjennomført i kontakt med mange aktører. Vi vil straks gå i gang med oppfølgingsarbeidet, i nær kontakt med direktoratet og berørte interesser, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Sjøfartsdirektoratets forslag

Sjøfartsdirektoratet har kartlagt miljøutslipp i områdene. Kartleggingen konkluderer med at utslippene til sjø er lave og innenfor utslippskravene, mens utslipp av forurensning til luft tidvis overstiger grensene for det som kan være helseskadelig. Det skjer spesielt i månedene juni, juli og august, da cruisetrafikken er størst. Utslippene fra andre typer skip enn cruiseskip og lokal skipsfart utgjør en mindre del av totalutslippene.

Sjøfartsdirektoratet foreslår følgende krav til cruiseskip og annen skipsfart som skal besøke fjordene:

  • Krav om at skip skal ha rensesystemer som reduserer utslipp av NOx
  • Kun tillate bruk av drivstoff med lavt svovelinnhold
  • Synlig utslipp av røyk fra skip skal oppfylle krav til gjennomsiktighet
  • Rapporteringskrav innføres for alle skip som går inn i verdensarvfjordene
  • Redusere antall skipsanløp totalt eller per dag/uke
  • Fastsette maksimal hastighet i definerte soner for å redusere drivstofforbruk og utslipp
  • Forbud mot utslipp av scrubbervann
  • Forbud mot utslipp av gråvann
  • Forbud mot utslipp av kloakk, urenset og renset

- Dette er konkrete tiltak som både vil beskytte miljøet i disse enkeltfjordene, og samtidig gjøre skip som ferdes over store deler av norskekysten mer miljøvennlige. Vårt inntrykk er at cruiseskipsnæringen og deres kunder oppfatter miljøkrav som en naturlig og positiv del av virksomheten, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Mange skip bygget før år 2000

De fleste skipene som trafikkerer fjordene er bygget før år 2000 og har motorer uten moderne renseteknologi. Dette fører blant annet til utslipp av partikler, svoveloksider (SOx) og NOx. Utslipp av SOx er imidlertid ikke så stort at det forårsaker overskridelse av varslingsklasser. Dette skyldes at drivstoffet som benyttes i fjordene har lavt svovelinnhold eller at det brukes scrubbere (eksosvaskesystemer).

Les rapporten og underliggende dokumentasjon