Avdekket for høyt svovelinnhold ved havnestatskontroll av skip

  • Publisert: 12.05.2017

Det Gresk-registrert fartøy Minerva Alice ble tirsdag 9.mai holdt tilbake av Sjøfartsdirektoratet ved Kårstø, etter at det ble målt for høyt svovelinnhold i drivstoffet.

Svovel er skadelig både for miljø og helse

Det forhøyede svovelinnholdet ble avdekket av ved bruk av direktoratets nyanskaffede målepistoler, som gjør kontroll av svovelinnhold mer effektivt og sparer store ressurser. Pistolen tar kun en hurtiganalyse, slik at en mer grundig analyse vil danne grunnlaget for vurdering av overtredelsesgebyr.

Ved funn av for høyt svovelinnhold i drivstoffet er det rutine å holde skipet tilbake inntil de har fremskaffet en bankgaranti. Garantien er nødvendig med tanke på et mulig overtredelsesgebyr i ettertid. Torsdag ettermiddag fikk Sjøfartsdirektoratet bankgaranti fra rederiet og skipet ble frigjort.

Det er økt fokus på miljø både i Norge og internasjonalt, og svovel er spesielt skadelig både for miljø og helse.

-Derfor er dette også en viktig del av våre kontroller, noe som også er i tråd med de ønskene som Miljøverndepartementet har, sier avdelingsdirektør Torbjørn Havnerås.

Når prøvene fra skipets drivstoff er analysert vil det bli tatt en endelig beslutning om overtredelsesgebyr. I den vurderingen vil også rederiet får mulighet til å komme med en uttalelse før endelig beslutning tas.

Til toppen