Garantieerklæring for flyttbar innretning i NIS - Lavsatsgaranti brukes med KR-0017

  • Skjemanummer: KR-0018
  • Språk: Bokmål

For NIS-registrerte fartøy skal det stilles garanti for arbeidsvederlag og hjemreise for arbeidstakere ved arbeidsgivers konkurs, jfr. forskrift. Dette skjemaet benyttes av arbeidsgiver og arbeidstakerforbund som godkjennelse til bruk av lavsatsgaranti.

Manuell innrapportering