Erklæring om nasjonalitet - Innretning som nevnt i sjølovens § 33

  • Skjemanummer: KR-0005
  • Språk: Bokmål

Benyttes når enheten som skal registreres er en innretning som ikke er å anse som skip jfr. Sjølovens § 33

Manuell innrapportering