Betalingsinformasjon

  • Skjemanummer: KR-0070
  • Språk: Bokmål

Registreringsgebyrer for nyregistreringer, endringer og utstedelse av attester faktureres i etterkant. For å sikre korrekt fakturering skal fakturamottaker signere skjemaet som returneres saksbehandler elektronisk.

Manuell innrapportering

Til toppen