Reviderte emneplaner, STCW 78

  • Publisert: 08.02.2016

Etter revisjonen av STCW 78-konvensjonen, har emneplanene for opplæringen blitt gjennomgått.

Emneplanen skal sikre at kursene som tilbys tilfredsstiller kavene i konvensjonen og at kursene gir kandidatene en mest mulig lik opplæring. Emneplanen setter bestemmelser for hvilke emner det skal gis opplæring i, og gir også generelle råd til utstyr og lærerressurser som skal være til rådighet for å gi denne utdanningen.

Emneplanen skal danne grunnlaget for den enkelte utdanningsinstitusjons planlegging av undervisningen og gjennomføring av underveis- og sluttvurderinger. 

Skjema "Erklæring for deltakelse på STCW-kurs" kan være til hjelp for kurssentre ved kontroll av forkunnskap, jfr emneplanens punkt 1.7.1. Sjøfartsdirektoratet understreker at det er kurssenterets ansvar å innhente korrekt dokumentasjon på forkunnskap, før kursdeltaker deltar på kurs.

NB! Godkjente emneplaner for sikkerhetskurs i henhold til kapittel II, III, V og VI i STCW-konvensjonen oppdateres ved behov og får da nytt revisjonsnummer. Dette vil fremgå av endringsloggen i emneplanenes punkt 2.4.Det er den enkelte utdanningsinstitusjon sitt ansvar å sjekke endringer i emneplaner for de ulike kurs de er godkjent for. Endringer skal være implementert i kurssenterets/skolens læreplaner innen 3 mnd. etter at endringen er publisert på vår nettside.

Krav til røykdykking på grunnleggende sikkerhetskurs iht. STCW tabell A-VI/1-2 og godkjent emneplan for kurset: Røykdykking skal være gjennomført og bestått for å få godkjent kurs.

Oppdaterte emneplaner legges ut på denne siden etter hvert som de er godkjent.

Redningsfarkost, MOB og HMOB emneplaner

Sikkerhet- og terrorberedskap emneplaner

Til toppen