1.      Gå inn via Altinn. Se blå rute øverst til høyre på siden du kom fra. 

2.      «Velg aktør» øverst til høyre og skriv inn organisasjonsnummeret til utdanningsinstitusjonen du tilhører.

3.      Trykk på «Nytt skjema» til venstre.

4.      Velg «Etater» øverst til høyre.

5.      Rull deg ned til «Sjøfartsdirektoratet» i menyen til venstre.

6.      Velg «Registrer utdanning og kurs» (KS-0359) i menyen til høyre.

7.      Trykk på «Start tjeneste».

8.      Velg type kurs, start- og sluttdato og dato for utskriving.

9.      Velg «Registrer studenter» til venstre. Dette kan gjøres på to måter: Studentens personnummer og navn trykkes manuelt inn, eller legg ved fil (Excel-fil).

10.   Trykk «Kontroller skjema».

11.   Hvis alt er OK, trykk «Videre til innsending».

12.   Trykk «Send inn».