Veiledning for søknad om påtegning av kompetansesertifikat for dekks-, maskin- og elektrikeroffiserer som har statsborgerskap fra EØS-land

  • Publisert: 23.11.2016


 Søknaden skal inneholde:

  • utfylt søknadsskjema ved søknad per post eller e-post
  • kopi av nasjonalt STCW-sertifikat
  • kurs i norsk maritimt regelverk (NIS-kurs). Gjelder kun kapteiner.
  • utfylt skjema for erklæring av kompetanse (declaration of competence
  • passfoto

Søknad om påtegning kan sendes elektronisk via Altinn, per post eller e-post.

 

Til toppen