Denne veiledningen gjelder assessorer og søkere som skal bedømmes av godkjent assessor.

Hvem kan være assessor?
Godkjent assessor er en person som er innehaver av assessor kvalifikasjonsbevis og har gyldig relevant kompetansesertifikat, eller kan dokumentere at han er lærer i alle konvensjonsfag relevant for bedømmelsen.

Finnes det et skjema?
Bedømmelsen skal skrives av assessor. Det finnes ikke et eget skjema som skal brukes. 

Hvor lenge varer bedømmelsen?
Assessor skal vurdere hvor lang tid bedømmelsen skal ta.  

Beskrivelse av hvordan bedømmelse skal utføres i henhold til tabellen i STCW- konvensjonen:

Tabellen inneholder fire kolonner som forteller hvilke kriterier søker skal bedømmes etter:

 • Kolonne 1: Kompetanse
 • Kolonne 2: Kunnskap, forståelse og dyktighet
 • Kolonne 3: Metoder for å demonstrere kompetanse
 • Kolonne 4: Kriterier for evaluering av kompetanse

Søker må demonstrere at han oppfyller kravene til kompetanse i kolonne 1 og 2 slik det er beskrevet i kolonne 3. Assessor bedømmer søkers kvalifikasjoner slik det er beskrevet i kolonne 4.
Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk

Tabell STCW Dekk

Tabell STCW Maskin

Bedømmelse for søker til kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 3, 4 og 5

 1. Navn på den som bedømmes
 2. Fartøy med kallesignal
 3. Tidsrom bedømmelsen er utført
 4. Kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 3: Skal dokumentere at opplæring er gjennomført i henhold til tabell A-II/2 i STCW-konvensjonen
 5. Kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 4: Skal dokumentere at opplæring er gjennomført i henhold til tabell A-II/1 i STCW-konvensjonen
 6. Kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 5: Skal dokumentere at opplæring er gjennomført i henhold til tabell A-II/3 i STCW-konvensjonen
 7. Navn på assessor

Assessor skal legge ved kopi av kvalifikasjonsbevis for assessor

Bedømmelse for søker til ferdighetssertifikat matros

Bedømmelsen skal inneholde følgende:

 1. Navn på den som bedømmes
 2. Fartøy med kallesignal
 3. Tidsrom bedømmelsen er utført
 4. Skal dokumentere at opplæring er gjennomført i henhold til tabell A-II/5 i STCW- konvensjonen
 5. Navn på assessor

Assessor skal legge ved kopi av kvalifikasjonsbevis for assessor

Bedømmelse for søker til kompetansesertifikat Maskinoffiser klasse 4

Bedømmelse skal inneholde følgende:

 1. Navn på den som bedømmes
 2. Fartøy med kallesignal
 3. Tidsrom bedømmelsen er utført
 4. Skal dokumentere at opplæring er gjennomført i henhold til tabell A-III/1 i STCW- konvensjonen
 5. Navn på assessor

Assessor skal legge ved kopi av kvalifikasjonsbevis for assessor

Bedømmelse for søker til ferdighetssertifikat motormann

Bedømmelse skal inneholde følgende:

 1. Navn på den som bedømmes
 2. Fartøy med kallesignal
 3. Tidsrom bedømmelsen er utført
 4. Skal dokumentere at opplæring er gjennomført i henhold til tabell A-III/5 i STCW- konvensjonen
 5. Navn på assessor

Assessor skal legge ved kopi av kvalifikasjonsbevis for assessor

Bedømmelse for søker til ferdighetssertifikat skipselektriker

Bedømmelse skal inneholde følgende:

 1. Navn på den som bedømmes
 2. Fartøy med kallesignal
 3. Tidsrom bedømmelsen er utført
 4. Skal dokumentere at opplæring er gjennomført i henhold til tabell A-III/7 i STCW- konvensjonen
 5. Navn på assessor

Assessor skal legge ved kopi av kvalifikasjonsbevis for assessor