Nederst finner du en oversikt over sertifikatene med utfyllende informasjon.
Definisjon av «hurtiggående fartøy»: fartøy med bruttotonnasje 50 eller mer, eller som etter sitt sertifikat kan føre mer enn 12 passasjerer, anses som hurtiggående dersom fartøyet kan oppnå 20 knop eller mer.
Oversikten bygger på kravene i forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk.

  Begrenset fartsområde (fartsområde 1 og 2) Innenriks og Nord- Østersjøfart Ubegrenset fartsområde og Svalbard
Hurtiggående passasjerskip med bruttotonnasje under 50 
Ansvarshavende vaktoffiser D5 begrenset D5 D4
Overstyrmann D5 begrenset D5 D3
Fører D5 begrenset med førerrettigheter D5 med førerrettigheter D3 (3000)
Hurtiggående fartøy med bruttotonnasje 50 opp til 500 
Ansvarshavende vaktoffiser D4 begrenset D4 D4
Overstyrmann D4 begrenset D4 D3
Fører D4 begrenset med førerrettigheter D4 med førerrettigheter D3 (3000)
Hurtiggående fartøy med bruttotonnasje 500 opp til 3000
Ansvarshavende vaktoffiser D3 begrenset D3 D3
Overstyrmann D3 begrenset D3 D3
Fører D3 begrenset med førerrettigheter D3 med førerrettigheter D3 (3000)
hurtiggående fartøy med bruttotonnasje 3000 eller mer
Fører

Skipsfører skal i tillegg til kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 1 ha minst seks måneders fartstid som ansvarshavende vaktoffiser på bro på hurtiggående fartøy.

Skipsfører skal ha førerrettigheter hvorav minst seks måneder som ansvarshavende vaktoffiser på bro på hurtiggående fartøy.
Innehaver av kompetansesertifikat klasse 5, 4 eller 3 som er fylt 20 år, og i tillegg har minst 12 måneders fartstid som ansvarshavende vaktoffiser, kan tjenestegjøre som skipsfører på skip med bruttotonnasje under 500 i Nord- og Østersjøfart. Sertifikatet må være oppdatert med førerrettigheter.
Oversikt over sertifikatene

Sertifikat Informasjon Hjemmel
D5 Dekksoffiser klasse 5 § 24
D4 Dekksoffiser klasse 4 § 25
D3 Dekksoffiser klasse 3 § 26
D3 (3000) Dekksoffiser klasse 3, førerrettigheter opp til 3000 BT § 26
D2 Dekksoffiser klasse 2 § 27
D2 (3000) Dekksoffiser klasse 2, førerrettigheter opp til 3000 BT § 27
D1 Kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 1 gir rett til å tjenestegjøre på skip uavhengig av bruttotonnasje og fartsområde. § 28

Det finnes også kystskippersertifikater (A og B). Sertifikatene utstedes ikke lenger, men kan fornyes for de som har de fra før.