Nederst finner du en oversikt over sertifikatene med utfyllende informasjon.
Oversikten bygger på kravene i forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk.

  Elver og innsjøer Begrenset fartsområde (fartsområde 1 og 2) Innenriks og Nord- Østersjøfart Ubegrenset fartsområde og Svalbard
Norske treskip i innenriksfart som fører flere enn 12 passasjerer D5L  
Passasjerfartøy med bruttotonnasje under 500  
Ansvarshavende vaktoffiser D5L* D5 begrenset D5 D4
Overstyrmann D5L* D5 begrenset D5 D3
Fører D5L* D5 begrenset med førerrettigheter D5 med førerrettigheter D3 (3000)
  *Gjelder for fartøy opp til 24 meter, uavhengig av bruttotonnasje i tidsrommet 1. mai til 31. oktober
Passasjerfartøy med bruttotonnasje opp til 3000  
Ansvarshavende vaktoffiser   D4 begrenset D4
Overstyrmann   D3 begrenset D3
Fører   D1 begrenset D3 (3000)

Passasjerfartøy med bruttotonnasje over 3000

   
Ansvarshavende vaktoffiser   D4 begrenset D4
Overstyrmann   D2 begrenset D2
Fører   D1 begrenset D1

* Innehaver av kompetansesertifikat klasse 5, 4 eller 3 som er fylt 20 år, og i tillegg har minst 12 måneders fartstid som ansvarshavende vaktoffiser, kan tjenestegjøre som skipsfører på skip med bruttotonnasje under 500 i Nord- og Østersjøfart. Sertifikatet må være oppdatert med førerrettigheter.

Oversikt over sertifikatene

Sertifikat Informasjon Hjemmel
D5L Fritidsskippersertifikat § 29
D5LA Fritidsskippersertifikat med utvidet fartsområde § 29
D5 Dekksoffiser klasse 5 § 24
D4 Dekksoffiser klasse 4 § 25
D3 Dekksoffiser klasse 3 § 26
D3 (3000) Dekksoffiser klasse 3, førerrettigheter opp til 3000 BT § 26
D2 Dekksoffiser klasse 2 § 27
D2 (3000) Dekksoffiser klasse 2, førerrettigheter opp til 3000 BT § 27
D1 Kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 1 gir rett til å tjenestegjøre på skip uavhengig av bruttotonnasje og fartsområde. § 28

Det finnes også kystskippersertifikater (A og B). Sertifikatene utstedes ikke lenger, men kan fornyes for de som har de fra før.