Vær oppmerksom på endring av søknadsskjema for personlige sertifikater

Sjøfartsdirektoratets underavdeling for Utdanning, Sertifisering og Bemanning USB er akkreditert av Norsk Akkreditering iht. ISO 17024. Dette er en standard for sertifisering, og den beskriver bl.a. søknadsprosessen. Det er et krav iht. denne at søker skal gjøres oppmerksom på og bekrefte/gi tillatelse til at opplysningene i søknaden blir benyttet i behandling av søknaden. Dette gjøres ved at søker signerer søknaden.

Det presiseres at manglende signatur fra søker vil føre til avslag på søknad om sertifikat.