Personer godkjent for sertifisering og kontroll av: Laste- og losseinnretninger på skip og på Fiske- og fangstfartøyer, og dekkskraner på Flyttbare innretninger.

Du finner en søkbar liste over godkjent personell og verksteder her

Årlig inngående ettersyn

Årlig inngående ettersyn skal skje minst en gang hver 12. måned. Vi godtar at ettersyn utføres +/- 3 måneder fra sertifikatdato.

Hvert 5 år skal det utføres en 5-årlig prøve av kran. Den 5-årlige prøven kan utføres tidligst 6 måneder før sertifikatdato, men ikke senere enn sertifikatdatoen.

Generell informasjon

Flyttbare innretninger:

 • Sakkyndig person type A-1 er godkjent av Sjøfartsdirektoratet til å foreta en førstegangssertifisering av dekkskraner på flyttbare innretninger.
 • Sakkyndig person type B-1 er godkjent av Sjøfartsdirektoratet til å foreta en periodisk sertifisering og sertifisering etter mindre reparasjoner av eksisterende dekkskraner på flyttbare innretninger.
 • Autorisert verksted er godkjent av Sjøfartsdirektoratet til å produsere, kontrollere, prøve, og sertifisere dekkskraner på flyttbare innretninger og at verkstedet har en fast ansatt eller fast tilknyttet sakkyndigperson type A-1.
 • Kvalifisert verksted er godkjent av Sjøfartsdirektoratet til å utføre periodisk kontroll, prøving og sertifisering av dekkskraner på flyttbare innretninger og at verkstedet har en fast ansatt eller fast tilknyttet sakkyndig person type B-1.

Skip og fiske- og fangstfartøyer:

 • Sakkyndig person type A er godkjent av Sjøfartsdirektoratet til å foreta en førstegangssertifisering av laste- og losseutstyr på skip og på fiske- og fangstfartøyer.
 • Sakkyndig person type B er godkjent av Sjøfartsdirektoratet til å foreta en periodisk sertifisering og sertifisering etter mindre reparasjoner av eksisterende laste- og losseutstyr på skip og på fiske- og fangst-fartøyer.
 • Autorisert verksted er godkjent av Sjøfartsdirektoratet til å produsere, kontrollere, prøve, og sertifisere laste- og losseutstyr på skip, på og på fiske og fangstfartøyer og at verkstedet har en fast ansatt eller fast tilknyttet sakkyndig person type A.
 • Kvalifisert verksted er godkjent av Sjøfartsdirektoratet til å utføre periodisk kontroll, prøving og sertifisering av laste- og losseutstyr på skip og på fiske- og fangstfartøyer og at verkstedet har en fast ansatt eller fast tilknyttet sakkyndig person type B.

Tilleggsgodkjenninger:

 • Sakkyndig person type A-1 er også godkjent som A, B-1 og B.
 • Sakkyndig person type A er også godkjent som B.
 • Sakkyndig person type B-1 er også godkjent som B.