Personer godkjent for sertifisering og kontroll av: Laste- og losseinnretninger på skip og på Fiske- og fangstfartøyer, og dekkskraner på Flyttbare innretninger.

LAST NED OVERSIKTEN (pdf)

Årlig inngående ettersyn

Årlig inngående ettersyn skal skje minst en gang hver 12. måned. Vi godtar at ettersyn utføres +/- 3 måneder fra sertifikatdato.

Hvert 5 år skal det utføres en 5-årlig prøve av kran. Den 5-årlige prøven kan utføres tidligst 6 måneder før sertifikatdato, men ikke senere enn sertifikatdatoen.

Generell informasjon

Flyttbare innretninger:

 • Sakkyndig person type A-1 er godkjent av Sjøfartsdirektoratet til å foreta en førstegangssertifisering av dekkskraner på flyttbare innretninger.
 • Sakkyndig person type B-1 er godkjent av Sjøfartsdirektoratet til å foreta en periodisk sertifisering og sertifisering etter mindre reparasjoner av eksisterende dekkskraner på flyttbare innretninger.
 • Autorisert verksted er godkjent av Sjøfartsdirektoratet til å produsere, kontrollere, prøve, og sertifisere dekkskraner på flyttbare innretninger og at verkstedet har en fast ansatt eller fast tilknyttet sakkyndigperson type A-1.
 • Kvalifisert verksted er godkjent av Sjøfartsdirektoratet til å utføre periodisk kontroll, prøving og sertifisering av dekkskraner på flyttbare innretninger og at verkstedet har en fast ansatt eller fast tilknyttet sakkyndig person type B-1.

Skip og fiske- og fangstfartøyer:

 • Sakkyndig person type A er godkjent av Sjøfartsdirektoratet til å foreta en førstegangssertifisering av laste- og losseutstyr på skip og på fiske- og fangstfartøyer.
 • Sakkyndig person type B er godkjent av Sjøfartsdirektoratet til å foreta en periodisk sertifisering og sertifisering etter mindre reparasjoner av eksisterende laste- og losseutstyr på skip og på fiske- og fangst-fartøyer.
 • Autorisert verksted er godkjent av Sjøfartsdirektoratet til å produsere, kontrollere, prøve, og sertifisere laste- og losseutstyr på skip, på og på fiske og fangstfartøyer og at verkstedet har en fast ansatt eller fast tilknyttet sakkyndig person type A.
 • Kvalifisert verksted er godkjent av Sjøfartsdirektoratet til å utføre periodisk kontroll, prøving og sertifisering av laste- og losseutstyr på skip og på fiske- og fangstfartøyer og at verkstedet har en fast ansatt eller fast tilknyttet sakkyndig person type B.

Tilleggsgodkjenninger:

 • Sakkyndig person type A-1 er også godkjent som A, B-1 og B.
 • Sakkyndig person type A er også godkjent som B.
 • Sakkyndig person type B-1 er også godkjent som B.