MLC og de norske regelverksendringene som gjennomfører konvensjonen trer nå snarlig i kraft. Fra 20. august er dermed MLC implementert i norsk rett. Svært mange rederier har jobbet godt med å komme i mål med sertifiseringen. Tilbakemelding fra næringen tilsier imidlertid at ikke alle har fullført prosessen.

Norsk praksis frem til 20.august 2014

Sjøfartsdirektoratet gjør oppmerksom på at norsk praksis (iht til ILO resolusjon XVII) vil i perioden frem til 20. august 2014 være å ikke sanksjonere norske fartøy eller utenlandske fartøy i norsk havn - som har startet men ikke fullført sertifiseringsprosessen. Dette vil gjelde såfremt vi ikke identifiserer brudd på konvensjonen. Dette er i tråd med anbefalinger fra Paris MOU, og forventes dermed praktisert i hele Europa. Disse anbefalingene er imidlertid ikke bindende, og vi har fått signaler om at Spania vil holde tilbake fartøy som ikke er sertifisert innen 20. august 2013.

Bistand

Ved eventuelle problemer vil Sjøfartsdirektoratet bistå norske skip så langt det lar seg gjøre.