Oversiktskart – signifikante bølgehøyder – FOR-1992-09-15-695

  • Publisert: 18.11.2013

Etter forskrift 15. september 1992 nr. 695 om bygging av passasjer, lasteskip og lektere § 24a skal signifikante bølgehøyder brukes til å bestemme vannnivået på bildekket ved anvendelse av de spesielle stabilitetskravene som framgår av § 24 i samme forskrift. De signifikante bølgehøydene framgår av vedlegg 1 til forskriften med kartillustrasjonen nedenfor, og sammen med § 24a gjennomfører disse bestemmelsene europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/25/EC artikkel 5 (1) og 5 (3). Disse kravene og kartillustrasjonen har sitt opphav i Stockholm-avtalen mellom åtte nord-europeiske land, heriblant Norge.

Illustrated Map.pdf

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen