Etter forskrift 15. september 1992 nr. 695 om bygging av passasjer, lasteskip og lektere § 24a skal signifikante bølgehøyder brukes til å bestemme vannnivået på bildekket ved anvendelse av de spesielle stabilitetskravene som framgår av § 24 i samme forskrift. De signifikante bølgehøydene framgår av vedlegg 1 til forskriften med kartillustrasjonen nedenfor, og sammen med § 24a gjennomfører disse bestemmelsene europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/25/EC artikkel 5 (1) og 5 (3). Disse kravene og kartillustrasjonen har sitt opphav i Stockholm-avtalen mellom åtte nord-europeiske land, heriblant Norge.

Illustrated Map.pdf