Sjekklister - økt fokus på brann

  • Publisert: 24.01.2014

Brann om bord i skip blir et fokusområde for direktoratet i 2014. Dette henger sammen med Sjøfartsdirektoratets mål om mer risikobasert tilsyn.

Risikovurdering er et sentralt punkt i direktoratet sin strategiplan for 2012 til 2015. Blant annet medfører dette at direktoratet skal ha en vridning mot mer risikobasert tilsyn. En av faktorene i disse vurderingene er ulykkesutviklingen.

-Vi ser at det i 2012 og i første halvdel av 2013 har vært en økning i ulike tilfeller av brann om bord i flere typer skip. Ut fra en helhetlig vurdering finner vi det da riktig å ha hovedfokus på dette i 2014, sier Akselsen.

Sjøfartsdirektøren påpeker at dette ikke betyr at alt annet legges til side, men at det er viktig å ha noen områder som en til enhver tid har særskilt fokus på. Dette har direktoratet hatt gode erfaringer med – senest i forbindelse med flere sikkerhetskampanjer rettet mot små fiskefartøy.

-Vi vil videreføre erfaringene fra tidligere kampanjer ved blant annet å legge dette inn i våre sjekklister som vi bruker i inspeksjoner , sier Akselsen. Elektrisk anlegg, brannisolasjon, varme overflater, slokkingssystem og maskinrom vil være sentrale områder, sier Olav Akselsen.

Sjekklister

KS-0816-1B kampanjesjekkliste brann PASSASJER.pdf

KS-0816-2B kampanjesjekkliste brann LAST.pdf

KS-0816-3B kampanjesjekkliste brann FISK.pdf

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen