MARPOL-konvensjonen omtales på IMOs hjemmeside eller via denne linken.