Hvordan fylle ut fartstid i Excel-fil

  • Publisert: 30.11.2017

Vedlegget "Fartstid.xlsx" må fylles ut korrekt for at fartstiden skal bli riktig registrert.

Last ned Fartstid.xlsx, og last deretter opp ferdig utfylt vedlegg i skjemaet «Registrering av fartstid» i Altinn.

Vedlegget (Excel-filen)

Det er kun første fanen i Excel-filen som blir lest inn. Det skal kun være én fane i Excel-filen du legger ved.

Det skal registreres faktisk tid om bord. Fyll inn «fra dato», «til dato» og «timer arbeidet per dag». Antall opptjente fartstidsdager blir automatisk utregnet etter fartstidsformel i kolonnen «antall dager».

Figur 1Figur 1 viser eksempel på korrekt utfylt Excel-fil.

Verdier på ufullstendig utfylte rader må slettes. Kun kolonne A-L skal brukes. Figur 2 viser eksempel på at du må slette rad nummer 3 for at malen skal kunne leses inn i skjemaet.

Figur 2Figur 2

Stillingskode

I kolonne med overskrift «stilling (stilling STCW)» skal du skrive inn stillingskode. Koden finner du i «Oversikt over stillingskoder.xls». Se «oversikt over stillingskoder.xls» for oversikt over kodene som kan brukes.

Utenlandske sjømenn skal ha d-nummer, hvis dette ikke er mottatt blir fødselsdato akseptert på følgende format: ddmmåå.

Feilmeldinger

Du får feilmelding i Excel-filen hvis du prøver å:

  • Føre mer enn 90 kalenderdager med 14 timers arbeidsdag på en tur (på en rad).
  • Føre mer enn 14 timers arbeidsdag.
  • Fører datoer i fremtiden.

Du får feilmelding dersom du prøver å laste opp Excel-filen i skjemaet «Rapportering av fartstid» hvis du har registrert:

  • Overlappende perioder.
  • Like perioder.

Slik feilmelding vil bli beskrevet med hvilke rad nummer det er som innehar feil. Du må først rette feil i Excel-filen og deretter laste vedlegget opp på nytt.

Til toppen