1.      Velg skjema «Andre med rettigheter til skjema og tjenester».

2.      Trykk «Legg til ny person eller virksomhet».

3.      Skriv inn fødselsnummer eller brukernavn og etternavn.

4.      Velg «Gi nye rettigheter».

5.      Søk opp skjema som det skal gis rettigheter til og velg «Samferdel».