Hvilke helseerklæringer godkjennes på norsk fartøy?

  • Publisert: 14.10.2016

Kravene til helseerklæring for arbeid på norsk skip (NOR/NIS) fremgår av forskrift om helseundersøkelse på skip § 4. Det fins tre alternativer:

  1. Arbeidstaker kan ha helseerklæring utstedt av sjømannslege som er godkjent av norske myndigheter (oversikt over godkjente sjømannsleger).
  2. Arbeidstakere fra EØS-land, eller som er bosett i et EØS-land, kan ha helseerklæring utstedt i samsvar med dette landets regelverk, jf. § 4 andre ledd.
  3. Arbeidstaker kan ha helseerklæring utstedt av sjømannslege godkjent av flaggstater som Sjøfartsdirektoratet har godkjent, jf. § 4 tredje ledd. Per dags dato har Sjøfartsdirektoratet godkjent Storbritannia, Nederland, Tyskland og Kina. Dette innebærer at helseerklæringer utstedt av disse flaggstatenes sjømannsleger godkjennes for arbeid på NOR/NIS-registrerte fartøy.

Oversikt over sjømannsleger finner du på den enkelte flaggstatens nettside:

Til toppen