Hvem er unntatt fra krav om helseerklæring?

Det er unntak fra denne hovedregelen på visse fartøy, se helseforskriften § 2, og for visse stillinger på flyttbare innretninger, se § 4 fjerde ledd.

Må skoleelev/student ha helseerklæring?

For skoleelever kreves det i utgangspunktet ikke helseerklæring ettersom de ikke har sitt arbeid om bord. Krav om helseundersøkelse gjelder først når skoleeleven utplasseres tre måneder eller lenger, jf. Forskrift om arbeid og utplassering av ungdom på norske skip § 18 annet ledd.

Må lærling ha helseerklæring?

Lærlinger skal ha helseerklæring ettersom de regnes for å ha sitt arbeid om bord.