Gebyr for sertifikat og påtegninger - 2017

  • Publisert: 10.01.2017 av: AMR

Gebyr for sertifikat og påtegninger skal ha følgende satser, jf. forskrift 21. desember 2009 nr. 1739 om gebyr for utstedelse av sertifikater.

Gebyrsatser for sertifikat og påtegninger:

  • Dekk- og maskinoffisersertifikat og kompetansesertifikat som utstedes av Sjøfartsdirektoratet kr 793,-
  • Påtegning/godkjenning av utenlandsk sertifikat kr 793,-
  • Tankskipsertifikat, bro- og maskinvaktsertifikat, MOB- og hurtiggående MOB-sertifikat, assessorsertifikat og ferdighetssertifikat kr 529,-
  • Duplikater kr 397,-

Gebyrsatser for teoretisk båtførerprøve, utstedelse av båtførerbevis og internasjonalt båtførersertifikat (ICC):

  • Teoretisk prøve, førstegangsutstedelse av båtførerbevis og internasjonalt båtførersertifikat, enkeltvis eller samlet kr 704,-
  • Tillegg for avleggelse av ny teoretisk båtførerprøve kr 371,-
  • Utstedelse av båtførerbevis eller internasjonalt båtførersertifikat ved erstatning, innbytte, uten avleggelse av teoretisk prøve og til person som innehar båtførerbevis kr 397,-

Ved avleggelse av teoretisk prøve og utstedelse av båtførerbevis i utlandet, kan det bli avkrevd et tillegg på inntil kr 288,-.

Gebyrsatser for utstedelse av fritidsskippersertifikat og fritidsbåtskippersertifikat:

  • Førstegangsutstedelse av fritidsskippersertifikat og fritidsbåtskippersertifikat kr 793,-
  • Utstedelse av duplikat for fritidsskippersertifikat og fritidsbåtskippersertifikat kr 397,-
Til toppen