• Sjøfartsdirektoratet utsteder ikke sertifikat før gebyret for sertifikatet i henhold til forskriften ovenfor er betalt.
  • Ved elektronisk søknad skal gebyr for sertifikat betales med kredittkort eller betalingsinformasjon (KID, beløp, vårt kontonummer).
  • Sjøfartsdirektoratet anbefaler kredittkortbetaling.
  • Hvis søknad om sertifikat ikke er betalt etter 30 dager kan Sjøfartsdirektoratet gi avslag, og det må sendes inn ny søknad om sertifikat.
  • Det vil ikke bli sendt purring på betaling av sertifikat, da søker når som helst kan se status og betale søknad om sertifikat på vår hjemmeside.
  • Den som søker kan når som helst trekke søknad om sertifikat.
  • Betalte søknader blir ikke kreditert ved avslag.

For spørsmål knyttet til betaling ta kontakt på telefon 55 74 50 00.