Sjøfartsdirektoratet utsteder gebyr i henhold til FOR 2009-12-21 nr 1739: Forskrift om gebyr for utstedelse av sertifikater og påtegninger til maritimt personell og for utstedelse av båtførerbevis til båtførere.

  • Sjøfartsdirektoratet utsteder ikke sertifikat før gebyret for sertifikatet i henhold til forskriften ovenfor er betalt eller reservert på ditt kredittkort.
  • Ved elektronisk søknad skal gebyr for sertifikat betales med kredittkort eller betalingsinformasjon (KID, beløp, vårt kontonummer).
  • Sjøfartsdirektoratet anbefaler kredittkortbetaling da dette forenkler eventuell tilbakebetaling/kreditering.
  • Hvis søknad om sertifikat ikke er betalt etter 30 dager kan Sjøfartsdirektoratet gi avslag, og det må sendes inn ny søknad om sertifikat.
  • Det vil ikke bli sendt purring på betaling av sertifikat, da søker når som helst kan se status og betale søknad om sertifikat på vår hjemmeside.
  • Den som søker kan når som helst trekke søknad om sertifikat.  

Sjøfartsdirektoratet vil, dersom søknad er betalt, betale tilbake eller oppheve beløpsreservasjon på ditt kredittkort (automatisk kreditering), når du trekker søknad eller Sjøfartsdirektoratet gir avslag på din søknad.

For spørsmål knyttet til betaling ta kontakt på tlf. 55 74 50 00.