Avvik for norske helseerklæringer ved MLC inspeksjoner

  • Publisert: 27.09.2013

Vedrøredne norske helseerklæringer hvor fargesyn ikke er nevnt spesielt.

I tiden etter at MLC trådte i kraft den 20 august 2013 har Sjøfartsdirektoratet mottatt flere henvendelser fra rederier som opplever å få avvik ved MLC inspeksjoner fordi arbeidstakerne om bord har norske helseerklæringer hvor fargesyn ikke er nevnt spesielt. Slike avvik er feilaktige og vi ønsker å oppklare denne misforståelsen.

Helseerklæringer utstedt i samsvar med Helseforskriften oppfyller kravene MLC stiller til helseerklæringer. Det som MLC inspektørene har knyttet avvik til er manglende rubrikk for test av fargesyn, vi har derfor midlertidig gitt tillatelse til at sjømannsleger kan føre på dette for hånd ved utstedelse av nye helseerklæringer. Slik påføring skulle egentlig være overflødig da test av syn, inkludert fargesyn, er et krav som følger av forskriften. Det er også presisert i DMLC Part I punkt 2 at synstesting er en del av helseundersøkelsen for utstedelse av helseerklæring.

Sjøfartsdirektoratet har imidlertid utarbeidet en ny helseerklæring som vil bli tatt i bruk når vårt nye elektroniske saksbehandlingssystem settes i drift. Av dette nye helseerklæringsskjema går det klart frem at det oppfyller både kravene som stilles i MLC og i STCW koden. Dette skjemaet er ikke klart for bruk ennå, men det vil bli lagt ut informasjon på Sjøfartsdirektoratets hjemmesider så snart det er klart

Til toppen