Bruk av våre elektroniske løsninger til søknad og rapportering vil sikre raskere saksbehandling, og vi oppfordrer alle til å bruke disse tjenestene.

Når du skal logge inn, må du benytte et av disse alternativene:

  • BankID
  • Smartkort fra Buypass
  • Smartkort fra Commfides

Slik skaffer du deg elektronisk ID.

For personlig søknad

Ved første gangs innlogging må du samtykke "For meg selv" til bruk av Altinn for å kunne søke elektronisk. Har du brukt Altinn (eks ved elektronisk innlevering av selvangivelse) har du sannsynligvis gitt samtykke tidligere og du vil komme rett til skjema ved innlogging. 

For personer som skal representere andre (selskap) enn seg selv

Dersom du skal rapportere for andre enn deg selv, eksempelvis for et selskap du er ansatt i eller representerer, må du også avgi samtykke «For andre» (person/virksomhet).

Dersom du ikke har tilgang til rollen "Samferdsel" på selskapet du skal representere, må du få tilgang til dette først. For å få tilgang til rollen "Samferdsel" må person som har tilgangsstyring i Altinn på vegne av selskapet delegere den til deg. Personer med registrert rolle i Enhetsregisteret (for eksempel styrets leder eller daglig leder) vil automatisk få forhåndstildelt roller og vil kunne gjøre dette.

Du kan finne ut hvem som har roller i den aktuelle virksomheten ved å velge "Alle roller" i rolleoversikten under "Tilgangsstyring" etter at du har logget inn i Altinn. Du kan også få oversikt over dette på Brønnøysundregistrenes nettsted. Søk opp virksomheten og klikk på "Kunngjøringer", finn deretter "Styre", her vil du finne oversikt over styret.

Hjelp i Altinn

Du finner mye nyttig informasjon om pålogging og tilganger i Altinn på denne siden. Altinn tilbyr også brukerassistanse på telefon: 75 00 60 00.