Praktisk utsjekk - D5L/A

  • Publisert: 01.02.2012

Alternativ godkjenning av fartstid for fritidsskippersertifikat (D5L)

Det åpnes for at skoler godkjent for opplæring til D5L/D5LA kan søke om godkjenning for å drive praktisk utsjekk. Aktivitetene må inkluderes i skolens kvalitetssikringssystem.

Den godkjente skolen kan stille til rådighet fartøy som nyttes under opplæringen. Fartøyet må være av en slik beskaffenhet at det egner seg for formålet slik at kandidaten får anledning til å demonstrere sine ferdigheter og vist sine kunnskaper i praksis. Det anbefales at fartøyet ligger innenfor eller nært opp til rammen for Fritidsskippersertifikatets anvendelsesområde (skroglengde over 15 meter og inntil 24 meter). Absolutt minstegrense for fartøy som skal benyttes til praktisk utsjekk for D5L er minimum største lengde 13m og minimum bruttotonnasje 25 bt. Kandidaten kan nytte eget fartøy dersom dette er av en slik beskaffenhet som her nevnt. Skolen må i så fall gå god for dette og ha rutiner som kvalitetssikrer forholdet.

Skolen utsteder en bekreftelse for at praktisk utsjekk er gjennomført på en tilfredsstillende måte.

Dokumenter:

Kompetansematrise fritidsskippersertifikat (PDF)

Mal for bekreftelse praktisk utsjekk D5L (PDF)

Mal for bekreftelse praktisk utsjekk D5L (ODT)

Til toppen