Risikovurdering for fiskefartøy og mindre lasteskip

  • Publisert: 25.05.2016

Sjøfartsdirektoratet tilbyr sine kunder enkle og gratis risikovurderingsverktøy for fiskefartøy og mindre lasteskip.

Sjøfartsdirektoratet har tidligere tilbudt slike risikovurderingsverktøy på de separate nettstedene www.fiskrisk.no og www.lastrisk.no. Disse verktøyene er nå avløst av et nytt risikovurderingsverktøy.

Vårt verkøty lar eiere av fiskefartøy og mindre lasteskip avdekke farer ved de ulike arbeidsoppgavene som utføres om bord på ditt fartøy. Du vil få hjelp til å vurdere risikoen og lage handlingsplaner på en systematisk måte, slik at du kan være i forkant og iverksette tiltak for å unngå uønskede hendelser på din arbeidsplass.

Gå til vårt nye risikovurderingsverktøy

Til toppen