Søknad om reservering av navn

  • Skjemanummer: KR-0025
  • Språk: Bokmål

Ønskes et fartøynavn reservert for fremtidig bruk, uten at det knyttes til et spesifikt fartøy, benyttes denne søknaden. Se Sjølovens § 7

Manuell innrapportering