Søknad om Navneattest

  • Skjemanummer: KR-0019
  • Språk: Bokmål

Fartøy som registreres i Skipsregisteret må ha et navn. For NIS-fartøy og NOR-fartøy over 15 meter må navnet godkjennes før bruk jfr. Sjølovens § 7. Dette skjemaet benyttes når søknaden gjelder et spesifikt fartøy.

Manuell innrapportering