Melding til Skipsbyggingsregisteret

  • Skjemanummer: KR-0013
  • Språk: Bokmål

Benyttes ved innmelding/ nyregistrering av fartøy under bygging i Norge eller kontrakt om fremtidig bygging i Norge.

Manuell innrapportering