Melding om sletting

  • Skjemanummer: KR-0009
  • Språk: Bokmål

Benyttes for å slette et fartøy fra Skipsregisteret NIS/NOR/BYGG

Manuell innrapportering