Melding om registrering, ikke-pliktige NOR fartøy

  • Skjemanummer: KR-0012
  • Språk: Bokmål

Benyttes ved innmelding/ nyregistrering av fartøy under 15 meter i NOR.

Manuell innrapportering