Melding om registrering av fartøy i NIS og pliktige NOR fartøy.

  • Skjemanummer: KR-0010
  • Språk: Bokmål

Benyttes ved innmelding/ nyregistrering av fartøy i NIS og fartøy over 15 meter i NOR.

Manuell innrapportering