Melding om endring

  • Skjemanummer: KR-0008
  • Språk: Bokmål

Benyttes for å melde endringer i registrerte forhold til avdeling Skipsregistrene.
Ved salg fylles dette ut av ny eier.

Manuell innrapportering